dinsdag 14 juni 2016

Theatervoorstelling asielzoekers en studenten CTO

Op 23 juni spelen jonge asielzoekers en eerstejaars studenten van de Creatieve Therapie Opleidingen de theatervoorstelling Sultan A.

Net als voorgaande jaren is deze voorstelling de afsluiting van het stageproject van de eerstejaars studenten die stage hebben gelopen bij Stichting ElanArt. Deze stichting wil bewoners van asielzoekerscentra activeren met kunstzinnige en creatieve projecten in de breedste zin van het woord.

Datum:
23 juni 2016
Tijd: 18.30 uur, inloop vanaf 18.00 uur
Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Theaterzaal C 1.52, Kapittelweg 33, Nijmegen
Toegang: gratis, reserveren kan door voor 17 juni een e-mail te sturen naar info@ElanArt.nl

woensdag 20 april 2016

Symposium “Vaktherapie voor Vluchtelingen”

Incitare, de studieverening Vaktherapetische Beroepen Nijmegen, organiseert op woensdag 18 mei het symposium Vaktherapie voor Vluchtelingen.


Vluchtelingen zijn het gesprek van de dag. Ieder van hen neemt zijn of haar eigen verhaal mee. Het is dan ook van belang dat men ondersteuning dan wel behandeling krijgt voor het omgaan met deze levenservaringen. Door de studenten kennis aan te bieden over het onderwerp vaktherapie en vluchtelingen, krijgen zij een beeld van de diverse vaktherapeutische therapievormen.


Door hierbij te focussen op één doelgroep zijn er ook verschillen en overeenkomsten te zien tussen deze therapievormen. Studenten verbinden en kennis laten nemen van de verschillende vormen van vaktherapie is een van de doelstellingen van Studievereniging Incitare.


Locatie  Albertinum, zaal K 1.10 Heyendaalseweg 121 6525 AJ Nijmegen
Tijd  12:00-17:30 uur
Kosten  5 euro voor leden, 8 euro voor niet-leden.

Aanmelding  Stuur een mail naar educatiecommissie@svincitare.nl met als onderwerp “inschrijving symposium” en hierin je volledige naam vermeld.
Maak vervolgens het bedrag over naar bankrekeningnummer NL96RABO0128435348 ten name van K.W.P. Stals onder vermelding van symposium.
Let op: de opgave is pas definitief wanneer er betaald is!
Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Voor deze dag krijg wordt een bewijs van deelname afgegeven.


Blijf op de hoogte via de Facebookpagina.
   

woensdag 23 maart 2016

Gids: Tijdschriften Vaktherapie

Studiecentrum Kapittelweg is geabonneerd op een groot aantal vaktherapeutische tijdschriften, zowel op papier als online. Sommige titels zijn uniek voor Nederland.
Diverse tijdschriften zijn ook digitaal beschikbaar en worden doorzocht door zoekmachines als HAN Quest en Google Scholar, andere titels zijn alleen op papier beschikbaar en daardoor minder wellicht minder bekend.

Om deze tijdschriftencollectie toegankelijker te maken is onlangs deze site (onderdeel van de Gidsen Studiecentra HAN) online gegaan: Tijdschriften Vaktherapie
Via de tabbladen Beeldende therapie, Dramatherapie, Muziektherapie en Psychomotorische therapie kan informatie over de afzonderlijke tijdschriften per vakgebied gevonden worden.
Van iedere titel is opgenomen:
 • Beschikbaarheid op papier en/of online, inclusief link
 • Technische gegevens zoals ISSN, verschijningsinformatie en uitgever
 • Omschrijving van de inhoud
 • Doorzoekbaarheid van de inhoud door HAN Quest of de website van de uitgever
 • Indien van toepassing een overzicht van artikelen die door docenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen zijn geschreven
   
 

maandag 29 februari 2016

Nieuw: Video Arts Essentials

De Video Arts collectie, een reeks online trainingsvideo’s op het gebied van onder meer communicatie, feedback, gesprekstechnieken en vergaderen, worden al jaren aangeboden door de Studiecentra HAN. Het zijn veelal humoristische trainingsfilms met acteurs als John Cleese, Hugh Laurie en Ricky Gervais.


De collectie is onlangs uitgebreid met een proefabonnement op Video Arts Essentials, meer dan 70 filmpjes van 2 à 3 minuten verdeeld over 32 thema’s met aanvullend lesmateriaal. De video’s zijn kort en bondig maar nog altijd humoristisch.
Nieuwsgierig? Ga naar Video Arts, kies Essentials en blader door de Index. Alle titels zijn in het Engels maar Nederlands ondertiteld, bijvoorbeeld:
Het proefabonnement op de Video Arts Essentials loopt tot 31 december 2016.

vrijdag 18 december 2015

Cursus "Van APA naar Beter"


Binnen de opleidingen van het domein Sociaal is het gebruik van de APA richtlijnen verplicht, maar uit onjuiste vermeldingen in readers en handleidingen blijkt dat veel docenten en medewerkers de regels niet of niet goed kennen.
 
In samenwerking met de HAN Academy heeft Arjan Doolaar (informatiespecialist en beheerder website met de APA richtlijnen) de cursus Van APA naar Beter samengesteld.
 
Waarom deze cursus?
 • Docenten en medewerkers gebruiken de APA richtlijnen voor studiehandleidingen, readers en verslagen als docent en/of als masterstudent, maar deze worden vaak niet goed toegepast.
 • De cursus gaat ook in op het beoordelen van APA in verslagen van studenten.
Wat houdt de cursus in?
 • Interactief met stemkastjes en opdracht op de computer.
 • Twee klokuren in een computerlokaal.
 • Catering en overige voorzieningen worden verzorgd door de HAN Academy.
 • Eén bijeenkomst van maximaal 25 personen, voor alle docenten en medewerkers (lees: iedereen die te maken heeft met APA) van de HAN.
Wat komt in de cursus aan bod?
 • Ontstaan en doel van APA – waarom bronvermelding, waarom APA?
 • Hoe moet een (wetenschappelijke) tekst er volgens APA uitzien?
 • Het verschil tussen regels en richtlijnen – wat moet, wat mag?
 • APA en de HAN – website Studiecentra, weblog The APA-Team, verschil Nederland en Amerika
 • Bronvermelding volgens APA – hoe moet je citeren, parafraseren en een bronnenlijst maken?
 • Top 10 meest gemaakte fouten
 • Hulpmiddelen – APA in Word, Google Scholar en HANQuest, app EasyBib
 • Beoordelen – wanneer krijgt een student een voldoende voor toepassen van APA?


Aanmelden? Ga naar https://han.plusport.com/, kies ‘Zoeken & inschrijven’ en zoek op APA.
Vervolgens kan gekozen worden voor 12 januari (Arnhem), 19 januari (Nijmegen) of 15 maart (Nijmegen). Via de optie 'Ik kan niet, plaats mij in de wachtkamer!' is het mogelijk om op de hoogte gehouden te worden van toekomstige cursussen.

Een training op maat per opleiding of afdeling kan ook georganiseerd worden, stuur hiervoor een verzoek naar HANacademy@han.nl.


Update 29-2-2016: Wegens grote belangstelling wordt de cursus “Van APA naar Beter” nogmaals gegeven op 11 mei van 9.30 tot 12.00 uur.

 

maandag 14 december 2015

Programma congres Vaktherapie met Vluchtelingen


Ter aanvulling op het bericht van 30 november Congres op de HAN: Vaktherapie met Vluchtelingen is nu ook het programma bekend:

Datum: vrijdag 15 januari 2016
Locatie: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kapittelweg 33, Nijmegen13.00 uur
- Ontvangst met koffie en thee (lokaal C 1.64)

Blok 1 in Theaterzaal C 1.52

Korte kennismaking

13.30 uur
- Lezing Truus Wertheim Cahen over de geschiedenis van haar werk voor oorlogsslachtoffers en vluchtelingen gedurende de afgelopen 40 jaar.
- Presentaties van diverse vaktherapeuten en studenten over theorie en hun ervaringen
- Korte films waarin enkele projecten van creatieve therapie met vluchtelingen worden getoond.
- Persoonlijk verhaal van een (ex)vluchteling met kunstprojecten/creatieve therapie.

14.15 uur
- Pauze met thee en koffie met muzikale presentaties van vluchtelingen.

Blok 2 in diverse vaklokalen

14.30 uur
- Keuze uit workshops van ervaren vaktherapeuten vanuit verschillende differentiaties.

15.30 uur
- Pauze met thee en koffie met muzikale presentaties van vluchtelingen.

Blok 3 in theaterzaal C 1.52

15.45 uur
- Kennis en ervaring uitwisselen in drie korte speeddate rondes
- Persoonlijke verhalen, film, presentaties vanuit eigen ervaring als vaktherapeut en literatuurpresentaties van studenten.

16.30 uur
- Afsluiting met ‘drinks and fingerfood’.

Het congres is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerde vaktherapeuten (i.o.). Er is beperkt ruimte, het is daarom noodzakelijk om je van tevoren aan te melden via de mail aan bij Alissa.vandeVenis@han.nl

maandag 30 november 2015

Congres op de HAN: Vaktherapie met Vluchtelingen

 
Op vrijdagmiddag 15 januari 2016 organiseert de opleiding Creatieve Therapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmgen een congres rondom het thema Vaktherapie met Vluchtelingen.

Waarom?
Vluchtelingen die ons land binnen komen (of hier al verblijven) hebben een grote behoefte aan goede ondersteuning en behandeling van psychische problemen. Vaktherapeuten zijn, met de ervaringsgerichte werkvormen, bij uitstek geschikt om deze belangrijke taak te vervullen. Het doel van dit congres is om kennis en ervaring over het werken met vluchtelingen uit te wisselen.


Waar?
Theaterzaal C 1.52 van de HAN-CTO aan de Kapittelweg 33 te Nijmegen.


Voor wie?
Het congres is gratis toegankelijk voor alle geïnteresseerde vaktherapeuten (i.o.). Er is beperkt ruimte, aanmelden is daarom noodzakelijk. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan Alissa.vandeVenis@han.nl. Vermeld in deze mail:
 • Naam en emailadres.
 • Achtergrond (waar je nu werkt/studeert, met welke doelgroepen).
 • De reden van aanmelding (heb je plannen om een project op te starten, werk je al in deze hoek en wil je graag je enthousiasme en ervaringen delen, studeer je nog en wil je met je afstudeeronderzoek deze kant op).
 • Wat wil je met ons delen? (kun je een korte presentatie geven van je werk, een onderzoek presenteren, heb je bepaalde literatuur die je wilt delen).
 • Specifieke onderwerpen, dilemma’s of vragen die wat jou betreft op deze dag aandacht moeten krijgen.

In het programma zal onder andere aandacht worden geschonken aan relevante literatuur, nieuwe initiatieven en ervaring van andere vaktherapeuten.
Om het programma in te vullen, is input nodig. Daarom wordt eenieder die geïnteresseerd is van harte uitgenodigd om hieraan mee te werken! Heb je bijvoorbeeld ervaring met een specifieke methode/methodiek of heb je filmmateriaal van jouw werk met vluchtelingen en wil je dit delen, geef dit dan aan bij je aanmelding. Er zal een inventarisatie worden gemaakt van alle input en de meest interessante stukken zullen in het programma verwerkt worden.