maandag 29 november 2010

APA-normen moeilijk? Gebruik Word 2007!

Het verwijzen naar bronnen kan op veel manieren. Binnen het instituut Sociale Studies is het gebruik van de normen van de APA (American Psychological Association) verplicht. Op de website van de Studiecentra HAN staan de belangrijkste normen beschreven.


Voor iedereen die het lastig vindt om de normen toe te passen biedt Word 2007 de mogelijkheid om een citaat of een bronnenlijst op te nemen in een document. De gebruiker hoeft alleen de gegevens van de geraadpleegde bron in te voeren, Word past vervolgens de APA-normen toe.
Dat kan een gebruikelijke bron zijn, zoals een boek, artikel of website, maar ook de verwijzing naar onder andere een interview, rapport of theateruitvoering zijn opgenomen.

Kijk voor meer informatie op de pagina APA: Word 2007 van de website van de Studiecentra HAN.

maandag 22 november 2010

Nieuwe CTO-publicatie: Consensus-based onderzoek bij dramatherapie met angststoornissen

In de reeks Vaktherapeutische Verkenningen, een serie publicaties van de Creatieve Therapie Opleidingen, is een nieuw deel verschenen, Consensus-based onderzoek bij dramatherapie met angststoornissen. Het onderzoek werd gedaan door Liesbeth Doomen, met inhoudelijke ondersteuning van Heidi Muijen en Gé Cimmermans.

In dit onderzoek staat de onderzoeksvraag centraal: "Is het mogelijk tot een consensus based document te komen voor dramatherapie met angststoornissen?" Dit onderzoek is een vervolg op een ontwikkelingsonderzoek uit 2005.
Voor dit onderzoek zijn 8 dramatherapeuten geïnterviewd die met angststoornissen werken. Er zijn verschillende dataverzamelingstechnieken gebruikt om de ervaringskennis van deze professionals zo goed mogelijk te expliciteren en te beschrijven. Deze beschrijvingen zijn geabstraheerd tot behandelproducten welke op te vatten zijn als best practices. Iedere best practice wordt gedemonstreerd met een levendige en waarheidsgetrouwe procesbeschrijving die tot de verbeelding spreekt. Dit geheel vormt de basis voor het consensus based document en biedt tevens veel inspiratie voor drama- en vaktherapeuten.

Het boek is te koop in de mediumwinkel van René Donders op de Kapittelweg voor € 20,00, voor studenten € 17,50.
Online bestellen kan ook, stuur hiervoor een e-mail naar het secretariaat van CTO: Anke.Woezik@han.nl

In Studiecentrum Kapittelweg kan het boek ook geleend worden, plaatscode 607.56 DOOM.

donderdag 11 november 2010

Nieuwe editie Beroepscode voor de maatschappelijk werker


Op 14 oktober is de nieuwe editie van de Beroepscode voor de maatschappelijk werker officieel gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers (NVMW) in het Fulco Theater in IJsselstein. De beroepscode voor de maatschappelijk werker werd in 1962 opgesteld door Bertje Jens en werd ook in 1990 en 1999 geactualiseerd.

Deze volledig herziene uitgave is tot stand gekomen in opdracht van de NVMW en vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de NVMW op 30 juni 2010. De publicatie is alleen in boekvorm verkrijgbaar en kan besteld worden via de webwinkel van de NVMW en is te leen en ter inzage beschikbaar in Studiecentrum Kapittelweg, plaatscode 321.4 BERO.

Tweede HAN-Debat ‘Passie voor jeugdzorg’

Onder de titel Passie voor jeugdzorg organiseerden HAN-ISS en het lectoraat Werkzame Factoren in de Zorg voor Jeugd vorig jaar voor het eerst een debat over de jeugdzorg. Gestimuleerd door
het succes van dat evenement vindt op 17 november de tweede editie plaats. Met als thema Centrum voor Jeugd en Gezin - reddingsboei voor de jeugdzorg? staat dit jaar de komst van de nieuwe lokale Centra voor Jeugd en Gezin centraal.

Wat betekent de ontwikkeling van deze centra voor cliënten, werkers, gemeenten, provincies, en natuurlijk ook voor opleidingen? Wat zijn kansen en knelpunten? Is het nuttig dat jeugdzorggelden hiervoor worden overgeheveld van de provincie naar de gemeenten, en wordt daarmee de kwaliteit van de Jeugdzorg beter?

Op woensdag 17 november zullen op de locatie Berg en Dalseweg 81 vertegenwoordigers van de provincie Gelderland, gemeente Nijmegen, Centra voor Jeugd en Gezin in Arnhem en Nijmegen, opleiders en studenten van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen debatteren over deze vragen. Ieder is van harte welkom, ook geïnteresseerden van buiten de HAN. Toegang is gratis, vooraf inschrijven is niet nodig.

Kijk voor meer informatie op Tweede HAN-Debat ‘Passie voor jeugdzorg’.

maandag 8 november 2010

Studiedag ‘Werk in uitvoering’ - vijf jaar GNOON Vaktherapie

De jaarlijkse studiedag van de vakgroep GNOON (= GGNet, Pro Persona: Pompestichting, GGZ Nijmegen, De Gelderse Roos en Overwaal, vaktherapeuten UMC St. Radboud en De Grift) vindt plaats op donderdag 25 november op het terrein van GGZ Nijmegen, Nijmeegse baan 61, getiteld Werk in uitvoering.

Er wordt door vaktherapeuten veel werk uitgevoerd, zoals de wetenschappelijke onderbouwing en verantwoording van interventies. Dit is noodzakelijk voor de inbedding in behandelprogramma's. Om vaktherapie te expliciteren en toegankelijk te maken voor onderzoek worden er rationale opvattingen, verklaringen en vanzelfsprekendheden beschreven.

Onder de sprekers bevinden zich de CTO-docenten Suzanne Haeyen met “Beeldende therapie met cliënten met persoonlijkheidsproblematiek: onderzoek naar effect” en Gerdi Tuender met “Wat heeft psychodrama de creatieve therapie te bieden?”. Luke Faassen is één van de dagvoorzitters.

Kijk voor het programma, inschrijving en andere informatie op Studiedag ‘Werk in uitvoering’.

Proefschrift ‘Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten’

Op 16 september heeft Lisbeth Verharen, docente Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en lector Acute Intensieve Zorg, haar proefschrift Psychosociale hulpverlening voor naasten van traumapatiënten, doorbreken van de cirkel van verdriet met succes verdedigd aan de Universiteit voor Humanistiek te Utrecht.

Een ernstig ongeval heeft een ontwrichtende werking op het leven van de patiënt en diens naasten. In het ziekenhuis is de zorg primair somatisch georiënteerd, maar aandacht voor de psychische, sociale en materiële gevolgen is eveneens nodig.

Naast de mensen uit het eigen sociaal netwerk spelen diverse professionals in deze psychosociale zorg een rol zoals artsen, verpleegkundigen en geestelijk verzorgers. Voor medisch maatschappelijk werkers is dit de kern van hun werk.
De steun van naasten vormt een belangrijke factor in het herstel van de patiënt. Humane zorg betekent erkenning voor die naasten, voor hun ervaringen en beleving. Lisbeth Verharen onderzocht wat naasten in deze situatie nodig hebben, wat maatschappelijk werkers daarin te bieden hebben en wat deze hulp de naasten oplevert.

Het proefschrift is onder andere verkrijgbaar in de webwinkel van Bohn Stafleu Van Loghum, te leen in Studiecentrum Kapittelweg (plaatscode 321.3 VERH), en kan na inloggen met het HAN-account ook online bekeken worden bij SpringerLink.