donderdag 20 januari 2011

Pedagogisch kader

Nadat eerder al het pedagogisch kader kindercentra (0-4 jaar) is verschenen, verschijnt in het voorjaar 2011 het pedagogisch kader kindercentra (4-13 jaar) in boekvorm. In delen (pdf's) kun je het kader via deze website al lezen.
In het pedagogisch kader zijn algemene opvoedingsdoelen geformuleerd die als handvat kunnen dienen voor de uitvoering op de werkvloer.

Media opvoeding

Mediaopvoeding is dat deel van de opvoeding dat erop gericht is om kinderen bewust en selectief met het media-aanbod om te laten gaan en ervoor te zorgen dat ze de inhoud van dat aanbod kritisch kunnen beschouwen en op waarde weten te schatten. In de praktijk gaat het om gamen, internetten, lezen en tv-kijken. [http://mediaopvoeding.nl/colofon]

De nieuwe website mediaopvoeding.nl is dé nationale vraagbaak voor ouders en professionals voor vragen over media en mediagebruik door kinderen. Per leeftijdscategorie kun je vragen stellen over verschillende onderwerpen die met het gebruik van diverse media te maken hebben. Een team van deskundigen beantwoordt de vragen. Op de site wordt aangegeven wie deze deskundigen zijn.

De site is een initiatief van de stichting Mijn Kind Online, in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut en Ouders Online, en is financieel mogelijk gemaakt door Mediawijzer.net, het mediawijsheid-expertisecentrum van de overheid om Nederlandse burgers en organisaties mediawijs te maken. [http://mediaopvoeding.nl/colofon]

donderdag 6 januari 2011

Lezende kinderen doen het maatschappelijk beter ...


... deze conclusie trekt Suzanne Mol, die onlangs is gepromoveerd op dit onderwerp aan de Universiteit van Leiden. Kinderen en jongeren die veel lezen belanden hoger op de maatschappelijke ladder. Aan het dissertatieonderzoek van Mol werkten meer dan tienduizend kinderen en studenten in leeftijdscategorie van 2 tot 22 jaar mee. Lezen of voorgelezen worden, brengt een positieve spiraal op gang en heeft uitwerking op het schoolsucces en de intelligentie. Meer lezen over dit onderzoek? Klik dan hier