vrijdag 29 april 2011

Boekpresentatie 'Basiswerk Maatschappelijk Werk en Dienstverlening' op 18 mei

Op woensdag 18 mei vindt om half 4 's middags aan de Kapittelweg in Nijmegen de boekpresentatie plaats van Basiswerk Maatschappelijk Werk en Dienstverlening - Methodiek MWD, geschreven door Maritza Gerritsen, docent bij de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de HAN, en Sylvia Birnie.

In dit boek komen de volgende thema’s aan bod:
• Wat is maatschappelijk werk en dienstverlening?
• Wat doe je als mwd’er, hoe en waarom?
• Wat is de professionele achtergrond van je handelen?

Basiswerk Maatschappelijk Werk en Dienstverlening is bedoeld voor studenten aan een HBO-opleiding MWD. Het is een methodiekboek dat aansluit bij het, in 2010 vernieuwde, Landelijk Opleidingsprofiel MWD en het beroepsprofiel van de maatschappelijk werker van de NVMW. Het boek geeft inzicht in de uitgangspunten van het vak, de beroepshouding, profilering en professionaliteit van een maatschappelijk werker. Het laat daarnaast de student op een actieve wijze kennismaken met zijn toekomstige professie en stimuleert ontwikkeling van de beroepsidentiteit.


Datum: woensdag 18 mei 2011
Plaats: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Kapittelweg 33 te Nijmegen
Tijd: 15.30-17.45 uur

Programma
15.30-16.00
Ontvangst met koffie en thee in La Pluche (kantine, begane grond)
16.00-16.10
Zaal A 0.05: Welkom door Joke Pol, onderwijsmanager MWD
16.10-16.25
Overhandigen eerste exemplaar door Gabriëlle Delhaes, uitgever
16.25-16.35
Inleiding op het boek door Sylvia Birnie en Maritza Gerritsen
16.35-16.55
Lezing door Lies Schilder. 'Ontwikkelen van een beroepsidentiteit: basiswerk voor een maatschappelijk werker'?
17.00-17.45
Afsluitende borrel in La Pluche

De toegang is gratis, maar deelnemers worden verzocht zich te vooraf te registreren.

dinsdag 26 april 2011

Nieuwe editie 'Maatschappelijk werk in de breedte'

Ruim vijf jaar na de eerste editie is een nieuwe druk verschenen van Maatschappelijk werk in de breedte van Lisbeth Verharen en André Nicolasen, nu met de ondertitel 'reflectie op interventiekeuzen'. Het boek is geactualiseerd en aangepast aan het nieuwe opleidingsprofiel.

Problemen van cliënten spelen op verschillende niveaus: micro-, meso- en macroniveau. In de praktijk grijpen maatschappelijk werkers veelal gelijktijdig of na elkaar in op alle drie de niveaus, meestal impliciet en zonder overleg met beroepsgenoten.
Deze keuzes maken zij vanuit hun vakkennis. Dit boek vergroot het inzicht hoe keuzes tot stand komen en wat erop van invloed is. Het geeft diverse hulpmiddelen en modellen die daarbij direct kunnen worden ingezet.

In de eerste helft van het boek schetst Lisbeth Verharen (docent Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, en onderzoeker lectoraat Acute Intensieve Zorg aan de HAN) een theoretisch kader. In de tweede helft vertaalt André Nicolasen dit naar de praktijk, in de vorm van een good practice.

In het studiecentrum zijn 10 exemplaren aanwezig, zowel ter inzage als uitleenbaar, plaatscode 321.1 VERH.