woensdag 17 augustus 2011

6e Studiedag GNOON Vakterapie "Oud & Nieuw"

Op 24 november wordt de 6e GNOON* Studiedag georganiseerd vanuit de regiovakgroep voor vaktherapeuten. De locatie hiervoor is dit jaar het jubilerende UMC St. Radboud te Nijmegen. Een jubileum doet altijd stilstaan bij de voorafgaande jaren en bij de jaren die nog gaan komen, vandaar dat het thema voor de studiedag van dit jaar is geworden: Oud & Nieuw. Er wordt stil gestaan bij zowel het verleden als bij de toekomst:
- Hoe kijken de huidige (bijna) 'pensionado'-vaktherapeuten terug op hun carrière?
- Wat waren voor hen cruciale momenten en misschien belangrijker nog... hoe bleven zij geïnspireerd en hoe wordt de wijsheid van de ouderen doorgegeven aan de aanstormende talenten?
&
- Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er waar wij als vaktherapeuten iets mee willen, kunnen en misschien wel moeten? Denk bijvoorbeeld aan vaktherapie en de werking van de hersenen, nieuwe methodieken, multi-media, e-health, de digitalisering van de hulpverlening…

Wie een workshop wil insturen kan dit per e-mail doen vóór 12 september naar Brigitte Boss: b.boss@propersona.nl
Vermeld hierbij:
o De titel van de workshop
o Naam, functie en instelling
o Een korte beschrijving van de workshop in maximaal 100 (!) woorden
o Benodigheden (ruimte, tafels stoelen, techniek, etc.)

Heb je een ander leuk idee of wil je een optreden verzorgen, neem dan contact op!
Deze dag wordt, zoals gebruikelijk, door de SRVB geaccrediteerd.

*GNOON = GGNet / Propersona: Pompestichting, UMC st. Radboud, GGZ Nijmegen, De Gelderse Roos, Overwaal / Vaktherapeuten van Iriszorg

AD