woensdag 28 september 2011

Programma 6e Studiedag GNOON Vaktherapie bekend

De 6e GNOON Studiedag vanuit de regiovakgroep voor
vaktherapeuten vindt plaats op donderdag 24 november 2011. De locatie is niet, zoals eerder aangekondigd, het jubilerende UMC St. Radboud te Nijmegen maar de Gelderse Roos (ProPersona) te Wolfheze.

Het thema voor deze dag is "Oud & Nieuw". Er wordt stilgestaan bij zowel het verleden als bij de toekomst.

Oud: Hoe kijken de huidige (bijna) `pensionado'-vaktherapeuten terug op hun carrière? Wat waren voor hen cruciale momenten en misschien belangrijker nog... hoe bleven zij geïnspireerd en hoe wordt de wijsheid van de ouderen doorgegeven aan de jonge, aanstormende talenten?
Nieuw: Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er waar wij als vaktherapeuten iets mee willen, kunnen en misschien wel moeten? Denk bijvoorbeeld aan vaktherapie en de werking van de hersenen, nieuwe methodieken, multimedia, e-health, de digitalisering van de hulpverlening...

Programma
09.15 - 09.45 uur
Ontvangst met koffie in de Kapel
09.45 - 09.55 uur
Openingswoord door dagvoorzitter Renée Metzemaekers
09.55 - 10.25 uur
Lezing 1: Wij zijn niet ons brein maar wel ons lijf - Hans Fransen
10.25 - 10.55 uur
Lezing 2: De digitale vaktherapeut, kunst of quatsch? - Saskia Timmer
11.00 - 11.45 uur
Groepsinterview on stage - Rikkie Overbeek
11.45 - 12.45 uur
Lunchpauze
12.45 - 14.00 uur
Workshops Ronde 1
14.00 - 14.15 uur
Pauze
14.15 - 15.30 uur
Workshops Ronde 2
15.45 - 16.45 uur
Theatervoorstelling "Over de grens"
16.45 uur
Borrel

Download voor het complete programma, aanmelden en andere informatie de folder Vaktherapie Studiedag GNOON 2011.

AD

woensdag 14 september 2011

Privacytool voor jeugdzorgwerkers


Binnen de brede jeugdzorgketen is het vaak onontkomenlijk om gegevens van cliënten uit te wisselen. Samenwerking tussen de diverse organisaties en instellingen vraagt om deze uitwisseling. Maar hoe ga je als jeugdwerker binnen deze keten om met de privacy van je cliëntgegevens? Het handboek ‘Samenwerking in de jeugdketen, een instrument voor gegevensuitwisseling’ en drie bijbehorende filmclips geven antwoord op deze belangrijke vraag. Het helpt "professionals om systematisch af te wegen of gegevens uitwisselen en samenwerken met andere professionals in het belang is van de jongere. En het helpt de vaardigheden en de attitude van professionals te versterken." Aldus een bericht op Sozio.nl. Het hele artikel lezen? Ga dan naar www.sozio.nl. Via deze site kun je ook het Pdf-bestand downloaden met de inhoud van het handboek of een gedrukte versie aanvragen.
dvdw

dinsdag 6 september 2011

BOK-ISS site is verhuisd!

Zoals bij velen wellicht bekend is, heeft ISS, in samenwerking met de studiecentra, een Body of Knowledge gemaakt. Deze BOK (gemaakt in een Sharepoint omgeving) is per heden verhuisd en eenvoudiger terug te vinden voor gebruikers. Open online.han.nl. De BOK-ISS site staat links in beeld, in de lijst onder ‘werken’.
Indien je problemen hebt met het vinden of openen van de BOK-ISS kun je contact opnemen met Sandra.deRidder@han.nl.

SdR

Congres 'Even-waardig: autisme, theorie & praktijk'

Het Dr. Leo Kannerhuis organiseert op dinsdag 1 november het congres Even-waardig: autisme, theorie & praktijk in het Golden Tulip te Doorwerth. Doelgroep zijn wetenschappers en in autisme geïnteresseerde professionals in het klinische en/of wetenschappelijke werkveld, beleidsmakers en studenten.

In het wetenschappelijk gestuurde deel komen onderzoekers uit Nederland en Engeland aan het woord over de stand van zaken en de nieuwste onderzoeksresultaten op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar autisme als ontwikkelingsstoornis. Naast lezingen zijn er posterpresentaties van onderzoekers over lopend onderzoek in Nederland op het gebied van autisme.

Vanuit de visie op levensloopbegeleiding en maatschappelijke participatie wordt in de lezingen van het praktijkgestuurde deel een beeld geschetst van de specifieke kennis, vaardigheden en attitude die professionele hulpverleners nodig hebben om hieraan een bijdrage te kunnen leveren. Dit onderdeel, met als titel ‘Een leven lang meedoen: ondersteuning en zorg voor mensen met autisme’, zal onder leiding staan van HAN lector Jan-Pieter Teunisse van het lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme.

Kijk voor meer informatie op Congres Even-Waardig, of download het programma.

AD