donderdag 27 oktober 2011

"Superdiversiteit maakt integratiebeleid irrelevant"...


... blogt Jan Blommaert op de site www.socialevraagstukken.nl. Op deze site gaan wetenschappers en denkers in debat over maatschappelijke kwesties. Jan Blommaert is naast hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg ook directeur van Babylon - Centrum voor de Studie van de Multiculturele Samenleving. Hij stelt in zijn bericht dat migranten tegenwoordig uit alle hoeken van de wereld komen en dat dat tot superdiversiteit leidt. Was er tot aan het wegvallen van het IJzeren Gordijn sprake van een relatief eenvoudig proces (migranten uit een beperkte groep thuislanden kwamen naar een beperkte groep gastlanden om te werken), na 1990 veranderde dit basisproces volledig. Er is nu sprake van een superdiversiteit van mensen met etnische, taalkundige, culturele en religieuze achtergronden. Deze werkelijkheid vraagt om een vernieuwde respons van de overheden en maakt het huidige integratiebeleid irrelevant. Aldus Jan Blommaert. Het hele bericht lezen of reageren op deze visie? Klik dan hier dvdw

Videomateriaal

Bekijk deze link eens als je op zoek bent naar audiovisueel materiaal over oa. ontwikkelingspsychologie, onderwijs, sociale psychologie (en nog veel meer).

donderdag 13 oktober 2011

4 november: congres SPH - nieuwe stijl

Met een totaal van ruim zestienduizend ingeschreven studenten leveren de studies SPH jaarlijks de meeste aankomende professionals af in het agogisch domein. Professionals die mensen willen helpen -van jong tot oud- hun leven weer zo zelfstandig mogelijk in te richten. Professionals die betrokken willen zijn bij mensen die zorg en aandacht nodig hebben.
Het congres 'SPH - nieuwe stijl' wil stilstaan bij actuele thema’s die SPH'ers direct aangaan. De zorg- en hulpverlening is nu volop in beweging en er verandert veel in wet- en regelgeving. Het politiek en financieel krachtenveld vraagt zeker de aandacht van de professional en doet een appèl op hernieuwde professionaliteit; een 'SPH'er nieuwe stijl'.
Op vrijdag 4 november is de Gereformeerde Hogeschool in Zwolle de gastheer van dit congres dat georganiseerd wordt door het landelijk opleidingsoverleg Sociaal Pedagogische Hulpverlening.
Meer lezen over dit congres? Klik dan hier
Bron: www.gh.nl
dvdw