dinsdag 29 november 2011

Nieuwe publicatie "Iets maken"

Op 25 november 2011 vond in Utrecht tijdens het eerste lustrum van de Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT) de presentatie plaats van het boek Iets maken - beeldend werken in nadere beschouwing, geschreven door HAN-CTO docente Heidi Muijen en Louis van Marissing. De NVBT plaatste deze tweet van de twee auteurs.

In dit essay staat de vraag Wat gebeurt er als iemand de handen in de klei steekt en "iets‟ maakt? centraal. De vraag wordt fenomenologisch onderzocht en in een impressionistische, soms poëtische stijl beschreven. De lezer krijgt door verschillende invalshoeken inkijkjes in de dynamiek van het beeldend proces. Onder meer door een serie foto's over het maken van "iets‟ door het tekenen, schilderen, beeldhouwen of boetseren.
De schrijvers hebben woorden gevonden voor een dynamisch proces, dat zich meestal stilzwijgend voltrekt. Zij ontlenen hun kennis aan jarenlange ervaring met beeldende therapie en onderwijs.

Het boek is aan te bevelen voor eenieder, die als student, professional of geïnteresseerde meer wil weten, wat er gebeurt tijdens het maken van "iets".

Het boek is verwschenen bij uitgeverij Garant en binnenkort te leen in het studiecentrum.

AD

woensdag 9 november 2011

Jongerenwerk nieuwe stijl ....


... zo luidt de titel van het nieuwste boek van Frank van Strijen. Hij draagt dit boek op aan "alle jongerenwerkers van Nederland, die elke dag met hun handen in de modder op zoek zijn naar goudklompen". Van Strijen beschouwt het jongerenwerk als een bijzonder beroep en geeft in dit boek concrete handvatten om het jongerenwerk naar een hoger plan te brengen. Hij schetst een historisch kader, beschrijft methodieken voor het nieuwe jongerenwerk en besteedt o.a. aandacht aan sociale media en digitaal jongerenwerk. Het boek is te leen bij studiecentrum Kapittelweg of te bestellen via de boekhandel, ISBN 9789088502552. dvdw

woensdag 2 november 2011

Nieuwe publicatie "De verbindende kwaliteit van beeldende therapie"

Mensen met een persoonlijkheidsstoornis zijn een speelbal van hun emoties, wat ook hun zelfbeeld kan ontregelen.

Het onlangs verschenen boek De verbindende kwaliteit van beeldende therapie, geschreven door Suzanne Haeyen, docent beeldende therapie aan de HAN, beschrijft de bevindingen van een gericht, kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de effecten van beeldende therapie bij cliënten met persoonlijkheidsproblematiek.
De kracht van het beeldende medium ligt in zijn verbindende kwaliteit. Beeldende therapie koppelt de meer cognitieve processen, van gedachten en van woorden, aan de diepere, non-verbale gevoels- of ervaringslagen, waar met praten soms te snel aan wordt voorbij voorbijgegaan.
Naast de onderzoeksresultaten geeft dit boek ook de ervaringen van de cliënten weer via foto’s van hun beeldend werk. Ten slotte bevat deze uitgave ook een specifiek beeldend therapeutische vragenlijst, de BTV-PS b/c. Deze vragenlijst dient om de resultaten van en de waardering voor de beeldende therapie te monitoren.

Haeyen, S. (2011). De verbindende kwaliteit van beeldende therapie: Effecten van beeldende therapie in de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen: Introductie van een beeldende therapievragenlijst De verbindende kwaliteit van beeldende therapie. Apeldoorn: Garant.

Kijk voor meer informatie op Garant, binnenkort is het boek ook te leen in het studiecentrum.

AD