woensdag 14 december 2011

MKS-lezing 'Lexicon van empowerment' in boekvorm

Op donderdag 17 november werd voor de zevende keer de Marie Kamphuis Lezing gehouden. In voorgaande jaren werden Nederlandse en Engelstalige lezingen met elkaar afgewisseld, dit jaar was de lezing opnieuw in het Nederlands maar afkomstig uit Belgiƫ. Prof.dr. Tine van Regenmortel gaf in haar lezing Lexicon van empowerment een uiteenzetting over wat empowerment inhoud. De term empowerment is zo veelomvattend dat iedere Nederlandse vertaling de lading niet geheel dekt, maar in haar lezing wist zij een compleet beeld te schetsen.

Tine Van Regenmortel promoveerde in 2002 op het proefschrift Empowerment en maatzorg. Een krachtgerichte psychologische kijk op armoede aan de Katholieke Universiteit Leuven en heeft talrijke publicaties over empowerment op haar naam.
Zij is sinds 1988 verbonden aan het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de Katholieke Universiteit Leuven, waar ze hoofd is van de onderzoeksgroep Armoede, maatschappelijke integratie en migratie.

Sinds 2007 is Tine Van Regenmortel als lector Empowerment en maatschappelijk kwetsbare groepen verbonden aan de Fontys Hogeschool Sociale Studies in Eindhoven.

De complete tekst van de lezing is in boekvorm uitgegeven door de Marie Kamphuis Stichting en voor € 7,50 (inclusief portokosten) per e-mail te bestellen bij het bestuurssecretariaat ter attentie van mevrouw Henny Dhondt: hennydhondt@planet.nl.
Het boekje kan ook geleend worden in Studiecentrum Kapittelweg.
Meer informatie over de lezing op de website van de Marie Kamphuis Stichting.

AD

donderdag 1 december 2011

Online boeken via Springerlink

De HAN studiecentra hebben een abonnement op de databank Springerlink. Hierin staan diverse boektitels, die je online en fulltext kunt raadplegen. Voor pedagogiek staan er momenteel enkele tientallen relevante titels in. Waaronder;
- Kleine ontwikkelingspsychologie van R. Kohnstamm (deel 1-3)
- Jeugd en Recht van A. van der Linden
- Pubers van nu van KJ. Terpstra
- Pedagogische adviezen voor speciale kinderen van T. van Lieshout

Verder diverse titels over begeleiding van kinderen met Autisme of ADHD, de zorg voor pleegkinderen, behandeling van angst- en dwangstoornissen, kinderen en media, slaapproblemen bij kinderen en opvoedingsklimaat.

Kijk eens in de Springerlink databank! Of tip studenten! De databank staat op de de website van de studiecentra, tussen de digitale bronnen, onder zoeken en vinden.

SdR