donderdag 26 januari 2012

Een nieuw HAN-weblog over DiversiteitBinnen de faculteit GGM is het Netwerk Diversiteit al enkele jaren flink actief bezig. Vandaag (26 januari) organiseert het netwerk bijvoorbeeld een themamiddag rondom seksuele diversiteit. En in december jongstleden kwam de voorzitter van het netwerk, Nevzat Cingoz, nog in het nieuws in het kader van Paarse Vrijdag. Het netwerk zocht een platform om deze en andere activiteiten zichtbaar te maken en een mogelijkheid om over actuele onderwerpen te publiceren en te discussiëren. Daarmee is het weblog Netwerk Diversiteit geboren. Wil je een kijkje nemen, reageren en/of bijdragen? Ga dan naar http://blog.han.nl/diversiteit/ dvdwvrijdag 20 januari 2012

Gratis toneelstukken van De Nieuwe Toneel Bibliotheek

De Nieuwe Toneel Bibliotheek (DNTB), een initiatief van Stichting babba (de Nederlandse partner in Hotel Dramatik) en Platform Theaterauteurs, heeft zich ten doel gesteld om het toneelrepertoire beschikbaar te maken door toneelteksten in boekvorm uit te geven en door het aanbieden van een online archief waar teksten gratis gedownload kunnen worden.
Inmiddels staan er al meer dan 100 titels online, waaronder teksten van Gerard Jan Rijnders, Maria Goos, Ko van den Bosch en Don Duyns. Tevens is er informatie te vinden over de auteur en de inhoud en opvoering van het toneelstuk.

Kijk voor het complete overzicht op De Nieuwe Bibliotheek, op de site is het tevens mogelijk een abonnement te nemen op de nieuwsbrief.

AD

woensdag 4 januari 2012

Meesterschap in het sociaal werkZojuist verschenen: het boek Meesterschap in het sociaal werk : over kennisontwikkeling en praktijkverbetering voor het vak en de organisatie. De achterflap vermeldt het volgende over de inhoud:Hoe geef je empowerment van cliënten in het sociaal werk werkelijk vorm? Wat is het verschil tussen interventiedenken en afstemmingsdenken in het methodisch handelen van sociaal werkers? Hoe staat het met de positionering van de sociaal werker binnen organisaties en de legitimering ervan in het publieke debat? Dit boek bevat een keur aan beschouwingen over actuele kwesties uit het brede spectrum van de beroepspraktijk van het sociaal werk. De bijdragen zijn geschreven door de eerste lichting studenten die is afgestudeerd als master social work aan de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Ze hebben betrekking op diverse uitvoeringspraktijken; van medisch maatschappelijk werk in een groot academisch ziekenhuis tot jongeren- en opbouwwerk in een plattelandsgemeente. De bijdragen zijn gericht op verschillende vraagstukken, zoals de ondersteuning aan kwetsbare ouderen of zorg voor militairen op uitzending en leveren diverse resultaten op: een werkwijze voor de zorg aan uitgezonden militairen, een hernieuwd (historisch) bewustzijn van de waarde van het eigen beroep of meer evidence over een gedragstraining voor jongeren met agressieregulatieproblemen.In het boek laten opleiders van deze Masters zien welke mogelijke rollen de master social work binnen het beroepsveld inneemt, wat zijn bijdragen zijn aan ontwikkeling van de uitvoeringspraktijk van het sociaal werk en kennis voor het vak en op welke methodische manier zij dat (kunnen) doen.Bijdragen en redactie zijn o.a. geleverd door Mariël van Pelt (coördinator Master Social Work HAN), Marion van Hattum (associate lector HAN) en Hans Oostrik (programmaleider Social Work HAN).Het boek is uitgegeven bij uitgeverij SWP en te leen bij het studiecentrum Kapittelweg. DvdW