donderdag 16 februari 2012

Eén basisopleiding voor het sociale domein...?!

Ineens begint er iets rond te zingen in het werkveld van de sociale studies. Namelijk een pleidooi voor een nieuwe basisopleiding voor de sociale professional. Er verschijnen polls en artikelen die ingaan op de vraag of de tendens van specialistische opleidingen binnen het sociale werkveld nog wel zo effectief is.
In het februarinummer van SoziO pleiten Margot Scholte en Ard Sprinkhuizen bijvoorbeeld voor een ander soort professional, namelijk voor een generalist die aansluit bij de lijnen die al zijn uitgezet door de Wmo en het Welzijn Nieuwe Stijl. Geen specialistische kennis maar juist een brede kennis van hulp- en dienstverlening, groepswerk en samenlevingsopbouw. Wil je er meer over lezen? Het vakblad SoZio kun je inzien in het studiecentrum Kapittelweg. Maar ook sites als www.sozio.nl, www.nji.nl en www.movisie.nl besteden aandacht aan deze discussie. dvdw