vrijdag 23 maart 2012

Publieksdag over autisme in Nijmegen

Op maandag 2 april organiseert het Dr. Leo Kannerhuis, in het kader van Wereldautismedag, in Concertgebouw de Vereeniging te Nijmegen de publieksdag De kracht van Autisme.

Het doel van deze dag is een breed publiek kennis laten maken met autisme en wat autisme inhoudt in het dagelijks leven.
Bezoekers kunnen in het Hoofdkwartier een audio-visueel kijkje nemen in de belevingswereld van iemand met autisme en is er een doorlopende voorstelling van korte filmfragmenten.
Er worden theatervoorstellingen gegeven, er is een kunstexpositie en er zijn informatiestands over het aanbod van het Dr. Leo Kannerhuis en over werken met mensen met autisme.

Ook is er gelegenheid om kennis te maken met de digitale mogelijkheden, zoals apps op een mobiele telefoon, die er zijn om mensen met autisme te ondersteunen in het dagelijks leven zodat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren.

Wanneer? Maandag 2 april 
Hoe laat? 10.00 – 16.00 uur 
Waar? Concertgebouw de Vereeniging in Nijmegen 
Toegang? Gratis!

Kijk voor meer informatie op Autismeweek of download de flyer.

AD

dinsdag 20 maart 2012

Online hulpverlening

In de praktijk denken steeds meer instellingen voor maatschappelijk werk, geestelijke gezondheidszorg en jeugdzorg na over het bieden van online hulpverlening. Je ziet deze ontwikkeling ook in de literatuur die over dit onderwerp verschijnt.
Hierbij wordt al snel duidelijk dat voor online hulpverlening diverse andere termen gebruikt worden; digitale hulpverlening, digihulp, e-health, telemedicine, e-mental health, internethulpverlening, e-hulp, internetondersteuning, digizorg, telezorg, e-therapie, web-coaching, e-mailtherapie, online therapie, cybertherapie en online hulp.
Het overkoepelende kenmerk, ongeacht de gebruikte term, is het gebruik van internettechnologie bij het informeren, adviseren en ondersteunen van cliënten in de zorg.


Enkele leestips:

Bocklandt, P. (Red.). (2011). Niet alle smileys lachen: Onlinehulp in eerstelijnswelzijnswerk. Leuven: Acco.

Congres Online hulpverlening. (z.d.). Geraadpleegd op 20 maart 2012, van http://www.congresonlinehulp.nl/

Ligtermoet, I., Vergeer, M. & Zwikker, N. (2011). Competenties en randvoorwaarden voor

Nederlands Jeugd Instituut. (z.d.). Dossier Online Hulp. Geraadpleegd op 20 maart 2012, van  www.nji.nl

Rooijen, K. van (2011). Wat werkt bij online hulpverlening? Gedownload op 20 maart 2012, van http://nji.nl/nji/dossierDownloads/Wat_werkt_Online_hulp.pdf

Schalken, F. (2010). Handboek online hulpverlening. Houten : Bohn Stafleu van Loghum

Stichting e-hulp. (z.d.). E-hulp.nl. Geraadpleegd op 20 maart 2012, van www.e-hulp.nl


Er verschijnen met enige regelmaat nieuwe en relevante titels over online hulpverlening. Deze zullen in de collectie van de studiecentra worden opgenomen. Dus check de catalogus of vraag er naar bij je informatiespecialist.

Veel informatie over de actuele stand van zaken is te vinden op de site van het congres Online hulpverlening, dat in november 2011 plaatsvond en dit jaar opnieuw zal plaatsvinden. Hiervoor is de voorinschrijving inmiddels gestart. Je kunt je hiervoor aanmelden via www.congresonlinehulp.nl.

SdR

woensdag 14 maart 2012

Theater Instituut Nederland lanceert de theaterencyclopedie
Het Theater Instituut Nederland (TIN) beschikt al geruime tijd over een databank waarin gegevens over alle premières van professionele theater- en dansvoorstellingen in Nederland worden verzameld. Sinds kort wordt deze databank gebruikt als kapstok voor de nieuwe online Theaterencyclopedie. De theaterliefhebber kan hier informatie vinden over alle in Nederland gespeelde voorstellingen sinds 1900. Naast biografieën van acteurs, dansers en choreografen kun je ook videofragmenten bekijken, geluidsopnamen beluisteren en o.a. teksten van historische theaterliedjes, schetsen van kostuumontwerpen, brieven en persoonlijke archieven raadplegen. Dagelijks groeit de informatie op deze website. Voor de creatieve SPH- en CTO drama-student een site om in de gaten te houden! dvdw

dinsdag 13 maart 2012

APA normen en sociale media

In 2010 is de zesde editie van Publication manual of the American Psychological Association gepubliceerd, het boek waarin onder meer alle APA normen staan gepubliceerd. Lang niet alle richtlijnen staan hierin vermeld, daarvoor biedt de website APA Style in sommige gevallen uitkomst.

Toch bestaan er niet voor alle informatiebronnen APA normen, zoals bijvoorbeeld sociale media. Facebook, Twitter en LinkedIn zijn relatief nieuw maar inmiddels niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Doordat er (nog) geen APA normen voor sociale media bestaan zijn er al discussies ontstaan op het officiële blog van APA en in het Nederlands op Vakblog. APA zelf is ook te volgen via Facebook en Twitter.

Om wie toch wil verwijzen naar sociale media op weg te helpen staan bij de rubriek Internetbron op de website van de Studiecentra HAN over de APA normen enkele voorbeelden van Twitter en Facebook. Nieuwe voorbeelden of vragen zijn altijd welkom!

AD

donderdag 8 maart 2012

Gespot: een nieuwe website voor jeugdzorgprofessionals!

Ben je werkzaam in de jeugdzorg, dan maak je dagelijks intensieve afwegingen. Hoe moet je professioneel handelen in bepaalde situaties of ten opzichte van bepaalde doelgroepen? Opleiding en ervaring geven natuurlijk sturing aan dit proces. Maar in hoeverre is het altijd mogelijk om het hele kennisterrein te overzien? Op die momenten kunnen richtlijnen houvast bieden.
En dat is precies wat de nieuwe website www.richtlijnenjeugdzorg.nl beoogt. De komende vijf jaar worden dertien richtlijnen voor de jeugdzorg ontwikkeld door drie beroepsverenigingen. Daarbij wordt de Evidence Based Richtlijn Ontwikkeling (EBRO) gehanteerd. Deze methodiek is gebaseerd op drie gelijkwegende componenten: wetenschappelijk onderzoek, praktijkkennis van professionals en de mening van cliënten. Ben je geïnteresseerd en wil je meer lezen over bijvoorbeeld richtlijnen bij uithuisplaatsing of een knelpuntanalyse bij echtscheiding bekijken? Ga dan naar www.richtlijnenjeugdzorg.nl.