woensdag 18 april 2012

Diagnostische talentoets voor de eerste keer bij SPH-studenten afgenomen

Het begrijpen van teksten, het schrijven van een inleiding of een woord correct spellen wordt steeds lastiger voor de beginnende HBO-student. In verschillende kranten werd onderzoek gepubliceerd over de taalproblemen van de student in de Randstad. Bijna de helft kampt met een lage woordenschat of heeft problemen met spelling, grammatica, en taalvaardigheden. Dit geldt voor zowel de allochtone als autochtone student.
Ook binnen de HAN wordt geconstateerd dat studenten moeite hebben met het begrijpen van academische teksten. Zij vinden het lastig om consistent en scherp te formuleren in verslagen. Het ILS wil tijdig taalzwakke studenten opsporen. Om hieraan een bijdrage te leveren heeft het HAN Talencentrum een digitale taaltoets voor propedeusestudenten ontwikkeld. Op deze manier hoopt men in een vroeg stadium taalproblemen te kunnen signaleren die een struikelblok vormen voor de student. Daarna kan dan extra ondersteuning aangeboden worden. De toets bestaat uit gesloten vragen verdeeld over verschillende categorieën, zoals het formuleren, het spellen en de woordenschat. Het Talencentrum heeft uitgebreid stil gestaan bij de vraag of een digitale toets met gesloten vragen zicht kan geven op de brede taalontwikkeling van de student. De toets is begin april voor de eerste keer afgenomen bij SPH-studenten. Ook andere opleidingen kunnen er gebruik van maken. In een bijeenkomst op 25 april a.s. zullen Manja Mekking en Marc Lemmens van het HAN-Talencentrum de toets presenteren en de keuzes verantwoorden. Medewerkers van ICTO, die geadviseerd hebben bij de ontwikkeling van de toets, zullen aanwezig zijn om eventuele technische vragen te beantwoorden. Na de presentatie kunnen aanwezigen in discussie met de presentatoren en aanwezigen over nut en bruikbaarheid van de toets. dvdw

Datum: 25 april 2012
Tijdstip: 16.30-18.00
Lokatie: C0.38, Kapittelweg 33, Nijmegen

Bron: www.han.nl

woensdag 4 april 2012

'Don't worry, be angry' ....

... luidt de titel van de inaugurele rede die Isabella Granic op 13 april aanstaande zal uitspreken. Granic bekleedt de leerstoel Ontwikkelingspsychopathologie aan de Radboud Universiteit en zij heeft onderzoek gedaan naar het verband tussen agressie en angst bij kinderen. Zij stelt dat agressieve kinderen geen rotkinderen maar angstige kinderen zijn en dat het helpt om die angst te behandelen. Daarmee haalt zij het dogma onderuit dat agressieve kinderen uit agressieve disfunctionele gezinnen voortkomen. Kinderen zouden in zo'n gezinscontext niet leren hun emoties te reguleren. In ieder gezin komt echter ruzie voor en Granic onderzocht honderden gezinnen met en zonder agressieve kinderen. Ze ontdekte dat de manier waarop ruzies worden bijgelegd en gerepareerd hèt grote verschil maakt in de veiligheidsbeleving van het kind.Een geruststellende boodschap voor elke ouder die wel eens ontploft: boos worden op je kind is niet schadelijk, zolang je het voor het slapen maar weer goedmaakt. Binnenkort gaat Granic onderzoek doen of angstbehandeling bij agressieve kinderen beter werkt dan een therapie tegen agressie. Goed nieuws voor de jeugdhulpverlening, waar ongeveer de helft van de vragen over agressiviteitsproblemen gaat. dvdw
Bron: Radboud Universiteit
Meer lezen? http://www.ru.nl/wetenschapsagenda/@844759/agressieve-kinderen