woensdag 29 augustus 2012

Overheid start campagne 'Voor een veilig thuis'

Een aantal ministeries hebben hun krachten gebundeld en zijn de campagne 'Voor een veilig thuis' gestart. Door middel van spotjes op televisie en radio en met de lancering van de website vooreenveiligthuis.nl probeert de overheid betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling sneller van advies en hulp te voorzien. Op de site is een driedeling gemaakt naar onderwerp: kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling worden belicht. Per onderwerp is veel informatie verzameld: waar kun je melding maken, welke procedure wordt er opgestart als je belt, hoe herken je de signalen etc. Voor studenten binnen het ISS-werkveld kunnen de diverse tests (hoe herken je signalen) en de relevante links interessant zijn. dvdw Bron: www.vooreenveiligthuis.nl

maandag 20 augustus 2012

7e GNOON Studiedag "Het uur van de vaktherapie"

Op donderdag 22 november organiseert de GNOON Vakgroep voor Vaktherapie* de 7e GNOON Studiedag vanuit de regiovakgroep voor vaktherapeuten. De locatie hiervoor is dit jaar GGNet locatie Apeldoorn.

Het schip van de GGZ zit de laatste jaren al in zwaar weer maar in deze tijd vallen er ook meer voelbare klappen. Er worden her en der verschillende zandzakken, zeilen, bemanningsleden en soms zelfs hele kajuiten overboord gekiept om ervoor te zorgen dat het schip koers kan blijven houden en niet ten onder gaat…
Je kunt natuurlijk zelf van het schip afduiken en als Robinson Crusoë je eigen praktijk beginnen, je kunt proberen te overleven op het schip, hopend dat de storm snel weer gaat liggen of je kunt proberen slim mee te denken hoe vaartechniek of vaarroute te verbeteren is. Misschien is het ook wel een uur van de waarheid voor de vaktherapie? Houden we ons staande? Blijft het ons lukken om in een uur per week iets bijzonders te laten gebeuren?

Wie een workshop wil insturen kan dat doen vóór 10 september naar Brigitte Boss (b.boss@propersona.nl), met vermelding van:
o       Titel van je workshop
o       Naam, functie en instelling
o       Beschrijving van de workshop in maximaal 100 (!) woorden
o       Benodigheden (ruimte, tafels/stoelen, techniek, etc.)
Neem voor een ander leuk idee of het verzorgen van een optreden eveneens contact op met Brigitte Boss.

* GNOON vakgroep voor Vaktherapie = GGNet, Propersona (Pompestichting, GGZ Nijmegen, De Gelderse Roos, Overwaal), UMC St. Radboud, vaktherapeuten van Iriszorg.