donderdag 13 september 2012

Volg Marijke van Bommel: deel 2

Er is nog een aanvulling binnengekomen op een eerder geplaatst blogbericht over het promotieonderzoek van Marijke van Bommel naar het verwerven van conceptuele kennis in het HBO. Naast een artikel in het tijdschrift Onderzoek van Onderwijs heeft Marijke inmiddels - samen met H. Boshuizen en K. Kwakman, een artikel gepubliceerd in het tijdschrift Vocations and Learning, getiteld 'Appraising the qualities of social work students' theoretical knowledge: a qualitative exploration'. Bovendien verschijnt er binnenkort in hetzelfde tijdschrift een artikel van Marijke over de leerervaringen van studenten in het competentiegericht onderwijs. Het tijdschrift Vocations and Learning kun je online raadplegen en hier vind je de rechtstreekse link naar het genoemde artikel.

Overigens is Marijke van Bommel op 20 september jl. gepromoveerd op een onderzoek naar de kwaliteit van theoretische kennisontwikkeling van studenten van de opleidingen CMV, MWD en SPH. Marijke: ‘Het was een hele bijzondere belevenis, spannend en indrukwekkend. Ik ben heel blij dat ik dit mede dankzij de HAN / FGGM / ISS heb kunnen doen.’ Lees meer over de promotie en het proefschrift van Marijke op http://www.han.nl/onderzoek/nieuws/competentiegericht-leren-/.

dinsdag 4 september 2012

Wat leren studenten nu echt op een hbo-opleiding social work: volg Marijke van Bommel

Marijke van Bommel (Buitenpromovenda, HAN, Celstec = Centre for Learning Sciences and Technologies) zit midden in een promotieonderzoek naar het verwerven van conceptuele kennis in competentie-gericht hoger onderwijs. Op dit moment kun je al over haar onderzoek lezen: in haar blog, in het tijdschrift Onderzoek van onderwijs (2012, afl. 1, p. 12-16) of een lezing voor een masterclass van haar volgen op Youtube. Het blogbericht van Marijke van Bommel wordt door Celstec als volgt geïntroduceerd: Marijke van Bommel gaat in haar blog in op de vraag hoeveel stappen op weg naar expertise een student in een competentie-gerichte opleiding kan nemen. Het interessante aan het onderzoek dat zij daar presenteert is dat ze de verschillen tussen studenten onderzoekt en de effecten daarvan op de kwaliteit van de opgebouwde kennis. Aan dit soort onderzoek is grote behoefte, omdat de meeste literatuur over curriculumvormen de leerlingen als min of meer uitwisselbaar beschouwen. Als je dit onderzoek serieus neemt, en haar uitspraak tijdens de paperpresentatie erbij pakt dat de goede studenten, bij alle soorten van onderwijs wel tot goede resultaten komen, dan moet je concluderen dat om de efecten en effectiviteit van onderwijs te beoordelen je met name naar de leerresultaten van de middengroep moet kijken. Bron: portal.ou.nl