vrijdag 25 januari 2013

Proefschrift Lies Schilder: Leren dat maatschappelijk werkt

Elizabeth (roepnaam: Lies) Schilder, voormalig docent van de HAN-opleiding maatschappelijk werk, is onlangs gepromoveerd op een proefschrift aan de Universiteit voor de Humanistiek in Utrecht. Zij is 'van huis uit´ maatschappelijk werker en heeft jarenlang les gegeven en onderzoek gedaan. Momenteel is zij directeur van de NVMW, de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers.

Haar proefschrift is getiteld 'Leren dat maatschappelijk werkt: het versterken van de beroepsidentiteit van de maatschappelijk werker door middel van leerprocessen op en rond de werkplek'. Er is een exemplaar in de collectie van het studiecentrum aan de Kapittelweg. Hier kan je zien of het exemplaar aanwezig is en zo nee, dan kun je het reserveren.

Lies pleit voor een versterking van de beroepsidentiteit bij de maatschappelijk werkers, die hen in in staat stelt om zelfbewust en vakkundig te reageren op de -vaak spanningsvolle- eisen die aan hen worden gesteld. De wethouder wil dat de maatschappelijk werker met een open vizier 'er op af gaat'; de zorgverzekeraar eist een wetenschappelijk bewezen aanpak; de manager verlangt bureaucratische discipline en de cliënt zelf verwacht behartiging van zijn belangen.

In haar onderzoek laat Lies Schilder zien dat de versterking van de beroepsidentiteit mogelijk wordt door middel van leerprocessen op en rond de werkplek. Zij beschrijft kenmerken van deze leerprocessen en voorwaarden om ze te organiseren.

Twee actuele spanningsvelden worden in het onderzoek specifiek belicht. Deze betreffen de spanning tussen wetenschappelijke kennis en ervaringskennis en de spanning tussen professionals en managers.

Dit boek geeft handreikingen voor de inrichting en organisatie van deze 'identiteitsversterkende' leerprocessen. Eén daarvan luidt dat het beroepsperspectief verplichtend in de leerprocessen wordt georganiseerd.

Bron: vanstockum.nl, zonder datum, geraadpleegd op 25 januari 2013

vrijdag 11 januari 2013

Competenties sociaal werkers voor Wmo in kaart gebracht

MOVISIE heeft onlangs de publicatie ‘Competenties maatschappelijke ondersteuning’ uitgebracht. Hierin lees je welke (tien) competenties je nodig hebt als sociaal werker, om goed uitvoering te kunnen geven aan de Wmo.

Zelfregie, participatie en sociale samenhang zijn belangrijkste uitgangspunten van de Wmo. Van sociaal werkers wordt gevraagd om goed uitvoering te geven aan de doelstellingen van de participatiewet. Daartoe zijn tien competenties opgesteld. Professionals kunnen hiermee zien welke gewenste competenties zij al bezitten en welke verbeterd kunnen worden. 

De competenties zijn opgesteld in samenwerking met brancheorganisaties, vakbonden, beroepsverenigingen en beroepsonderwijs. Ze zijn geschreven voor eerstelijns sociaal werkers in Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening. Ook andere sociale professionals die werken aan zelfregie, participatie en sociale samenhang kunnen hun voordeel doen met de Wmo-competenties.

De publicatie brengt de nieuwe ontwikkelingen in de sociale sector in kaart. Hiervoor zijn 87 initiatieven en acht praktijkvoorbeelden van gemeenten grondig bestudeerd.

Download het document hier.

De competenties staan beschreven in de publicatie Competenties maatschappelijke ondersteuning. Download hier de publicatie. Deze sluit direct aan op de Handreiking maatschappelijke ondersteuning, de kwaliteitstandaarden van de dienstverlening in de Wmo.

Lees hier het gehele bericht.

Bron: MOVISIE op sozio.nl, 18 december 2012

donderdag 10 januari 2013

Aankondiging: Training gespreksvaardigheden voor Social Work

Van Maritza Gerritsen, docent en supervisor aan de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, en Ineke Vlasman, docent aan de Hogeschool van Amsterdam, zal medio juni een nieuw boek verschijnen bij uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum: Training gespreksvaardigheden voor Social Work.
 
Het is een praktijkgericht boek waarin het aanleren van de meest voorkomende vaardigheden van een social worker behandeld worden. Korte introducties van de vaardigheden worden afgewisseld met een groot aantal oefeningen die studenten in de les, maar ook zelfstandig kunnen uitvoeren. 

De focus ligt op MWD, SPH en Pedagogiek. Bijzonder aan het boek is dat er een website aan gekoppeld wordt waar studenten tien voorbeelden van vaardigheden (gesprekken tussen cliënt en social worker, waaronder een deel van onze collega's) kunnen zien, zelf assessmentformulieren kunnen downloaden en digitale toetsen kunnen maken.
Docenten kunnen er beoordelingsformulieren voor het vaardigheidsonderwijs vinden.
 
Als voorproefje komt er binnenkort een hoofdstuk en een filmpje op de site van Bohn Stafleu van Loghum. Maritza kan daar ook gevolgd worden met haar eigen blog.
 

vrijdag 4 januari 2013

Symposium Creatieve Therapie op 25 januari

 
Het jaarlijkse CT-Symposium van de opleiding Creatieve Therapie bij Stenden Hogeschool in Leeuwarden wordt dit jaar samen met de NVBT georganiseerd op 25 januari 2013 onder de titel Verschil maken - Recente ontwikkelingen in interculturele vaktherapie.

Want hoe zit het eigenlijk met de transculturele expertise van vaktherapeuten? Nederland is immers een multiculturele samenleving met eerste, tweede en derde generatie migranten. Wat kunnen vaktherapeuten met zaken als ontworteling, identiteit, acculturatie? Weten zij hoe het is om te leven als minderheidsgroep in een dominante Noord-Europese witte cultuur? Wat betekent migratie voor mensen? Zijn kinderen van migranten inmiddels zelf vaktherapeut?Tijdens het evenement zullen er drie lezingen zijn. Truus Wertheim zal spreken over haar nieuwe boek. Professor Frank Kortmann spreekt over the state of art van Trans culturele psychiatrie en Allal Sallou gaat het hebben over de migratiegeschiedenis in Nederland en de aanpassingen in de gezondheidzorg.

Op het programma staan ook de presentatie van het nieuwe boek van Truus Wertheim, workshops onder andere van Monique van Bruggen Rufi over muziektherapie met Indische en Molukse ouderen en Lee Rimon over community art projecten in Israel, een informatiemarkt.

Studenten die willen deelnemen betalen slechts € 10,- voor het dagvullende programma, met catering. Inschrijven kan tot en met 20 januari.
Het programma en inschrijfformulier zijn te vinden via Stenden Meetingu.