vrijdag 24 mei 2013

Nieuwe edities 'paarse' en 'groene' Baarda

Doordat onderzoek een steeds belangrijkere rol krijgt in het onderwijs behoren de boeken van Ben Baarda en collega's over kwantitatief en kwalitatief onderzoek tot de meest populaire titels uit de collectie van het studiecentrum. Van beide boeken zijn in de loop der jaren herdrukken verschenen, de meeste recente edities dateren van 2012 en 2013.

Van Basisboek methoden en technieken: kwantitatief praktijkgericht onderzoek op wetenschappelijke basis (de ‘paarse’ Baarda) is in 2012 de vijfde, gewijzigde druk uitgebracht.
De derde, gewijzigde druk van Basisboek kwalitatief onderzoek: handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek (de ‘groene’ Baarda) is sinds mei 2013 verkrijgbaar.
De boeken zijn nog altijd paars en groen, maar nu minder fel van kleur.

Van alle titels zijn meerdere exemplaren aanwezig in het studiecentrum, klik op de titel om de beschikbaarheid te zien.

AD 

'E-health in de jeugd-ggz'

 

 

Pas verschenen gratis overzichtswerk over e-health in de jeugd-ggz, gratis te downloaden in diverse formaten: www.kenniscentrum-kjp.nl

"E-health heeft meer potentie dan alleen voorlichting en preventieve programma's: digitale toepassingen zullen binnen afzienbare tijd 'de behandelkamer' ingrijpend veranderen. De gids is bedoeld als gids voor professionals in de jeugd-ggz die aan de slag willen met e-health. Alle aspecten van e-health, van beleid (bij overheid, verzekeraars en jeugd-ggz) tot aan de -soms weerbarstige en experimentele- praktijk komen aan bod.

In het hoofdstuk Knelpunten en aanbevelingen voorziet de auteur, dr. Jeroen Ruwaard, een succesvolle toekomst voor de digitale ondersteuning bij de behandeling van jeugdigen met ernstige psychische klachten. “Mits we als sector aan een aantal voorwaarden voldoen. Om de kansen te benutten wordt van ons visie, professionaliteit en samenwerking gevraagd. En hobbels op het gebied van veiligheid en financiering zullen moeten worden overwonnen”, aldus Ruwaard, senior projectmedewerker e-health bij het Landelijk Kenniscentrum. 'E-health in de jeugd-ggz' is aan de beroepsgroep gepresenteerd op het NvvP-voorjaarscongres in Maastricht.""

Bron: Mariska Koelman op http://www.kenniscentrum-kjp.nl/Professionals/Projecten/Projecten-2013/e-health-in-de-jeugd-ggz, 25 februari 2013

De wijk als werkterrein: symposium en onderzoek door studenten Avans

Op 21 maart 2013 organiseerde het Instituut Paramedische Studies (IPS), Instituut Verpleegkunde Studies (IVS) en studievereniging NOPFY van de HAN het symposium 'De wijk als werkterrein; ondernemen en innoveren in de eerstelijn'. Dit congres was georganiseerd samen met de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde UMC St Radboud en de organisaties Caransscoop, Robuust en OOGG.

Henk Schers sprak mooie woorden over de Nijmeegse beweging. De zorg in Nederland moet anders! De afdeling eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St. Radboud heeft besloten hier een voortrekkersrol in te vullen. Cecile Steentjes en Rob Schuurman gaven een inspirerende lezing over het inspelen op veranderingen in de maatschappelijke gezondheidszorg en de terugkeer van de ├ęchte wijkverpleegkundige.

De deelnemers van het symposium volgden twee workshops, waarbij men kon kiezen uit in totaal 11 workshops, waaronder GGZ in de wijk. Instituutsdirecteuren Menno Pistorius en Caroline van Mierlo sloten het symposium plenair af.

Bron: http://specials.han.nl/themasites/eerstelijn/, geraadpleegd op 24 mei 2013

ASB-studenten Avans werken aan Bredase wijkplannen
Tweedejaarsstudenten van de Academie voor Sociale Studies Breda (ASB) gaan de komende maanden aan drie Bredase wijkplannen werken. De studenten gaan met bewoners in gesprek om duidelijkheid te krijgen welke thema's op het gebied van leefbaarheid er vooral leven. Het gaat om de wijkplannen voor Fellenoord/Schorsmolen/Haagdijken, Prinsenbeek en Princenhage. 

De ASB-studenten houden gesprekken met professionals om te kijken hoe netwerken in een wijk in elkaar zitten en hoe deze verstevigd kunnen worden. Zij werken vanuit de wijken. Zo hebben ze onder meer een onderkomen gevonden bij de Tientjesacademie in het voormalige gemeenschapshuis Gerardus Majella.

Bob Bergkamp, wethouder wonen en leven, is blij met de inzet van de studenten, zegt hij tegen BNDe Stem. 'We leren van en met elkaar. De studenten leren over het werken bij een overheid en het werken in de wijk, wij leren op onze beurt weer van hun verfrissende inzichten en adviezen.'  
 
Meer informatie over wijkgericht werken en de wijkplannen in Breda kun je vinden op Breda.nl.
 
Bron: SC op punt.avans.nl, 11 maart 2013