vrijdag 23 augustus 2013

Nieuw: Boom online tijdschriften psychologie

Aan de al meer dan 30.000 titels tellende collectie online tijdschriften van de Studiecentra HAN zijn vijf Nederlandstalige tijdschriften op het gebied van psychologie toegevoegd.

Directieve therapie (vanaf 1992)
Wetenschappelijk tijdschrift voor de ontwikkeling van directieve behandelingsstrategieën in de psychiatrie en in de psychotherapie.

MGV - Medium voor GGZ en verslavingszorg (vanaf 1997)
Crossmediale uitgave voor ggz en verslavingszorg, peer-reviewde artikelen en in elk nummer een debatonderwerp. Uitgave in samenwerking met het Trimbos-instituut; voortzetting van Maandblad Geestelijke volksgezondheid.

Systeemtherapie (vanaf 2004)
Tijdschrift voor systeemtheoretische psychotherapie met als doel de stimulering, verdere ontwikkeling en wetenschappelijke onderbouwing van de systeembenadering.

Tijdschrift voor neuropsychologie (vanaf 2006)
Artikelen over wetenschappelijk literatuuronderzoek en een aantal vaste rubrieken over casuïstiek, diagnostische instrumenten, boeken en historisch materiaal.

Tijdschrift voor psychoanalyse (vanaf 1995)
Wetenschappelijk tijdschrift gericht op psychoanalyse, psychoanalytische psychotherapie en de psychoanalytische beschouwing van culturele en maatschappelijke verschijnselen.

Klik op de titel om na inlog met het HAN-account de artikelen online te lezen of te downloaden. Binnen ieder tijdschrift kan zowel in de tekst als op auteur gezocht worden.


Bron: Studiecentra HAN.

dinsdag 6 augustus 2013

Biografie Marie Kamphuis "Grande dame van het social casework"

Onder de titel Grande dame van het social casework: Marie Kamphuis 1907-2004 zal dit najaar een door Eefje van Batenburg-Resoort geschreven biografie van Marie Kamphuis verschijnen bij uitgeverij SWP, met steun van de Marie Kamphuis Stichting.
Marie Kamphuis is de grondlegger van het moderne maatschappelijk werk met vele - ook nu nog actuele - inspirerende inzichten. Deze uitgave zal inzicht te geven in haar leven en haar werk.
 
Het boek zal op vrijdag 1 november worden gepresenteerd tijdens het lustrum ‘70 jaar Maatschappelijk Werk Groningen’. In 1943 richtte Marie Kamphuis in Groningen een opleiding op voor wijkverpleegkundigen en een school voor maatschappelijk werk, de ASCA (Academie voor Sociale en Culturele Arbeid).
 
Tot 10 oktober geldt een voorintekenprijs van € 29,90, nadien is de verkoopprijs vastgesteld op € 39,90. Kijk voor meer informatie over de biografie op Uitgeverij SWP en voor meer informatie over de jubileumdag op Hanzehogeschool.