vrijdag 22 november 2013

'Zorginstellingen worstelen met sociale media'

Bij veel zorginstellingen ontbreekt een structureel ‘social media’ beleid. Dat blijkt uit onderzoek van Both social en Universiteit Twente onder negen zorginstellingen in de regio Twente.

Instellingen maken weinig tot geen gebruik van social media om nieuwe cliënten te werven. Dit terwijl de doelgroep zich steeds meer op Facebook en andere social media bevindt. Veel instellingen ontberen een visie en strategie op social media.

Een deel van de instellingen ervaart negatieve reacties op social media als een bedreiging. Andere zorginstellingen zien deze reacties juist als een kans zich beter te profileren. Daarnaast blijkt dat instellingen zich niet altijd raad weten welke informatie ze via welke social media kanalen moeten delen.

Het belang van social media voor zorginstellingen is toegenomen door de verschuiving van verzorgingstehuizen naar thuiszorg. De onderzoekers adviseren de zorginstellingen een social media plan op te zetten en vervolgens interactie te creëren met de markt, om zich daarmee beter te profileren.

Bron: sozio.nl, 14 november 2013

Literatuurtips:

Social Media bij ziektepreventie : Een onderzoek naar mogelijke bevordering van participatie aan het PreventieKompas door inzet van social media

Alleen aanwezig zijn op social media is niet genoeg : Een onderzoek naar het gebruik van social media door gemeenten in Nederland
http://www.marketingfacts.nl/berichten/20110830_een_social_media_aanpak_in_12_stappen/

Van Velsen, L., et al., Should Health Organizations Use Web 2.0 Media in Times of an Infectious Disease Crisis? An In-depth Qualitative Study of Citizens’ Information Behavior During an EHEC Outbreak. J Med Internet Res, 2012. 14(6): p. e181.

Eysenbach, G. Infodemiology and Infoveillance: Framework for an Emerging Set of Public Health Informatics Methods to Analyze Search, Communication and Publication Behavior on the Internet. J Med Internet Res 2009;11(1):e11vrijdag 1 november 2013

Congres SPH-nieuwe stijl: en nu de praktijk van het onderwijs

Op vrijdag 8 november a.s. vindt op Hu Amersfoort het landelijk congres Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) plaats.

Sprekers zijn:

Kees Boele, voorzitter van het College van Bestuur van de HAN, zal spreken vanuit het onderwijsperspectief. Als lid van het zevenkoppige bestuur van de Vereniging Hogescholen (VH) heeft Boele de portefeuilles onderwijs en de sector sociaal-agogisch onderwijs.

Jean Pierre Wilken, lector Participatie, Zorg en Ondersteuning en directeur van het kenniscentrum
Sociale Innovatie van Hogeschool Utrecht, zal spreken over zijn onderzoek over de professionele inzet van mensen in kwetsbare posities, gericht op participatie en sociale inclusie.

Martijn Kole, adviseur van de RvB SBWU en verbonden aan het Trimbosinstituut als Hee docent, heeft ruime ervaring met ernstig psychisch lijden en het herstellen daarvan. Hij werkt aan de realisering herstelondersteuning door de inzet van ervaringsdeskundigheid. De kern van zijn betoog is ruimte maken voor herstel en empowerment. 

Saskia Szarafinski, wethouder in Middelburg en voormalig leraar social work op Hogeschool Zeeland, zal spreken vanuit het gemeentelijk perspectief over de sph-er binnen de Wmo.

Na deze vier sprekers kunt u deelnemen aan twee workshops, te kiezen uit elf thema's. U leest hierover op http://www.hu.nl/~/media/Data/Events/2013/HUAsphcongres13V2.pdf.

Voor de borrel zal de folder Sociaal Pedagogische Hulpverlening nieuwe stijl plenair aangeboden worden.

Informatie over aanmelding en kosten vindt u op http://www.amersfoort.hu.nl/Data/Nieuws/Landelijk-congres-SPH-2013.aspx.