vrijdag 20 december 2013

Marokkaanse mannen en Turkse vrouwen zijn in Nederland het depressiefst

In 2012 gaf ruim 10% van de Nederlanders van 12 jaar of ouder in de Gezondheidsenquête van het CBS aan dat ze de afgelopen 12 maanden minstens 2 weken achter elkaar somber of depressief waren. Bijna 6% kreeg in 2011 antidepressiva verstrekt. Onder Turkse vrouwen en Marokkaanse mannen komen depressieve gevoelens veel vaker voor.

Vrouwen hebben anderhalf keer zo vaak depressieve gevoelens als mannen. Surinaamse vrouwen  gaven in de enquête aan meer last te hebben van depressie dan autochtone vrouwen, terwijl zij minder antidepressiva verstrekt kregen.

Bij autochtone vrouwen neemt het gebruik van antidepressiva toe met de leeftijd tot een jaar of 45, waarna het redelijk stabiel blijft. Bij Turkse vrouwen is er een opvallende piek bij de 45- tot 55-jarigen: ruim 28% van hen kreeg antidepressiva verstrekt in 2011, tegenover 11% van de autochtone vrouwen van die leeftijd.

 
Onderzoekers van de Universiteit van Queensland presenteerden onlangs in PLOS Medicinehet Global Burden of Disease 2010, zijnde de meest uitgebreide studie naar ongemak en dood door ziekten. Depressiviteit rukt wereldwijd op, door de wereldwijde bevolkingsgroei en vergrijzing. Binnen Europa zijn in Nederland relatief de meeste mensen depressief.

In 2010 werd wereldwijd bijna 10% van de levensjaren die in ziekte werden doorgebracht, veroorzaakt door depressiviteit. In Nederland heeft depressiviteit met ruim 16% een substantieel groter aandeel.


Lees hier het volledige artikel

 

Bron: volkskrant.nl, 19 december 2013

Alumnis Toepgepaste Psychologie wint HanneMiekeprijs 2013

Moniek van Eekeren heeft de HanneMiekeprijs 2013 gewonnen. De inmiddels aan de HAN afgestudeerde studente Toegepaste Psychologie kreeg de prijs voor haar scriptie over autisme in het onderwijs.

De HanneMiekeprijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een student die in zijn of haar scriptie autisme centraal stelt. Met de scriptie 'Transities van leerlingen met een Autisme Spectrum Stoornis van VSO 'De Brouwerij' naar hbo en mbo' wist Moniek de jury te overtuigen. Zij verdient hiermee € 500 en een oorkonde. Voor haar onderzoek kreeg ze op haar opleiding aan de HAN een 9, voor de beroepsproducten een 9,5 en ze studeerde af 'met genoegen'.

Volgens de jury is de onderzochte transitie bij uitstek een periode waarin leerlingen met autisme tussen wal en schip vallen en daardoor vastlopen. "De scriptie geeft, naast een stevig onderzoek, bruikbare aanbevelingen hoe deze overgang van speciaal onderwijs naar een 'gewone' hogeschool of mbo-opleiding soepeler kan lopen." Moniek doet praktische aanbevelingen voor zowel de VSO-school, de vervolgopleiding, als voor de jongeren en het thuisfront.

De scriptie kunt u bekijken op HBO-kennisbank.