donderdag 16 januari 2014

PsycINFO

Vanuit diverse hoeken hebben de studiecentra verzoeken ontvangen om een abonnement af te sluiten op de databank PsycINFO. In december hebben de Studiecentra HAN serieus onderzocht of dit financieel mogelijk was en voldoende toegevoegde waarde zou hebben t.o.v. de huidige collectie.
In samenspraak met mensen uit het onderwijs is besloten dit abonnement niet af te sluiten. PsycINFO biedt geen full text toegang tot de tijdschriften, de toegevoegde waarde zit in de abstracts. Een flink deel van de tijdschriften waarvoor PsycINFO abstracts biedt hebben we via andere kanalen. Zo bezien zijn de kosten van PsycINFO te hoog.

Als mogelijk alternatief is er nog gekeken naar Psycarticles. Hierin zitten 80 psychologische tijdschriften, full text. Maar ook deze databank heeft het niet gehaald vanwege de hoge kosten.

Uiteraard blijft het altijd mogelijk om artikelen aan te vragen in een andere bibliotheek. Verzoeken kun je indienen aan de balie van de studiecentra HAN of bij je informatiespecialist.
vrijdag 10 januari 2014

Jeugdzorg Symposium op 5 februari 2014

De grote dilemma’s van professionals in de jeugdzorg zijn genoegzaam bekend. Men neemt immers beslissingen die diep ingrijpen in het leven van ouders en hun kinderen. De grote veranderingen in de jeugdzorg na 2015 vormen de leidraad voor een middagsymposium, dat plaatsvindt op woensdag 5 februari in Spant! te Bussum.

Het programma van het symposium is samengesteld door de congresondersteuners van Logacom en het tijdschrift SoziO van Uitgeverij SWP. Centraal staat de vraag wie binnen de integrale aanpak in de jeugdzorg welke rol gaat vervullen en op welke wijze dat het beste kan gebeuren. Samen met een jeugdzorg hulpverlener en een (gemeentelijke) beleidsmedewerker gaan we in op hoe de jeugdzorg het beste georganiseerd kan worden.

Projectmanager Drs. Jeanet Zonneveld vertelt vanuit het Ministerie BZK over haar landelijk programma Integrale Aanpak. Ze becommentarieert het integraal werken met gezinnen en kinderen, alsmede de veelbelovende integrale frontlijn aanpak, zijnde wijkgericht, outreachend, gemandateerd en vanuit zowel eigen kracht als de regiefunctie van de gemeente. Daarnaast bespreekt zij instrumenten zoals de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse en het competentieprofiel voor de generalist.

Rob van Asperen, auteur van het in februari 2014 te verschijnen boek 'Jeugdbeschermer: een vak apart' benoemt de verschillen tussen de gedwongen en de vrijwillige hulpverlening. Tevens zal hij aangeven waarom hij vindt dat de Jeugdbescherming in een aparte sector 'gedwongen hulpverlening' dient op te gaan.

Doelgroep: gemeentelijke beleidsdiensten, uitvoerende organisaties en professionals binnen gemeenten, onderwijs, jeugdzorg, GGZ, gezondheidszorg en transitiemanagers.

Als u meer wenst te weten over dit symposium, surf dan naar jeugdzorgsymposium.nl, waar u aanvullende informatie vindt over het programma en de voorwaarden. Ook kunt u zich er online aanmelden.