vrijdag 21 februari 2014

Miniconferentie 'Jeugdzorgwerker Nieuwe Stijl'

Donderdagmiddag 3 april 2014 vindt op de HAN de miniconferentie 'Jeugdzorgwerker Nieuwe Stijl' plaats. De beroepenveldcommissie SPH en Pedagogiek gaat in op de vraag welke veranderingen er zijn in de jeugdzorg en wat dit betekent voor de jeugdzorgwerker van de toekomst. 
 
Naast docenten en studenten van de opleidingen SPH en Pedagogiek is ook het werkveld van harte welkom.
 
Dit zijn de onderdelen van het programma:
  • introducerende lezing over de transitie van de jeugdzorg 
  • jeugdzorginstellingen over de veranderingen in het werkveld, de werkwijzen en de eisen die worden gesteld aan de professional van de toekomst
  • workshops in twee rondes, met als onderwerpen het veranderende (jeugd)zorgstelsel, het veranderende profiel van de professional, effectieve samenwerking tussen onderwijs en zorg in de toekomst
  • panel/debat met verschillende jeugdzorginstellingen  

Meld je voor 1 maart 2014 aan via Hanna.Kluiters@han.nl o.v.v. miniconferentie 3 april 2014

donderdag 20 februari 2014

Nieuwe CTO-publicatie: Narrativiteit in vakatherapie

Studenten en docenten Creatieve en Psychomotorische Therapie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen hebben samen met het lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief een project uitgevoerd waarin het opleiden van studenten en docenten in de narratieve onderzoeksmethodiek centraal stond. De resultaten zijn gebundeld in het boek Narrativiteit in Vaktherapie, dat op 28 januari gepresenteerd werd.

Voor het opzetten en uitvoeren van narratief onderzoek zijn 30 interviews bij vaktherapeuten afgenomen en 6 interviews bij zorgcoƶrdinatoren van middelbare scholen in Nijmegen. De resultaten van het onderzoek bij vaktherapeuten hebben geresulteerd in diverse afstudeerscripties.

In het 81 pagina's tellende boek worden narratieve werkvormen beschreven die in de huidige praktijk van de creatieve- en psychomotorische therapie worden toegepast. Daarnaast wordt ingegaan op de vraag in hoeverre vaktherapeuten in de praktijk narratief te werk gaan.


Het boek is verkrijgbaar voor € 17,50 bij het Secretariaat CTO en kan ook geleend worden bij Studiecentrum Kapittelweg.