vrijdag 4 april 2014

Databank effectieve interventies huiselijk geweld

Professionals worden geconfronteerd met een wirwar aan informatie, veelal versnipperd en daardoor weinig toegankelijk. In de databank 'effectieve interventies huiselijk geweld' worden sinds 2011 de methoden uitgebreid omschreven, waarmee in de praktijk wordt gewerkt. Professionals kunnen hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin zij interveniëren.

Bezoek hier de databank

Bron: huiselijkgeweld.nl, geraadpleegd op 4 april 2014

Meer over deze databankHoe wordt de databank effectieve interventies huiselijk geweld gewaardeerd?

De databank Effectieve interventies huiselijk geweld bestaat nu bijna drie jaar. Vorig jaar is onderzocht wie de bezoekers van de databank zijn en hoe zij de gevonden informatie waarderen.

"De meerderheid van de bezoekers die de enquête hebben ingevuld waardeert de kwaliteit en de vindbaarheid van de interventies als goed. (...) De databank lijkt in een behoefte te voorzien, de kwaliteit wordt gewaardeerd en men maakt op uiteenlopende manieren gebruik van de aangeboden informatie."

Lees verder

Bron: Marijke Booijink op movisie.nl, 16 december 2013