woensdag 25 juni 2014

Databank hboSWitch verdwijnt

Uitgeverij BSL stopt in juli met het aanbieden van de social work-databank hboSWitch. Een groot deel van de content is vanaf dat moment echter nog steeds te gebruiken. Een aantal online tijdschriften, zoals Denkbeeld, Maatwerk en Kind & Adolescent kun je via SpringerLink of de Catalogus benaderen. En op korte termijn worden ook de volgende boeken online via de catalogus toegankelijk gemaakt: In Scene, In Beeld, Niet uitleven maar beleven, Methodisch werken in de materiële hulpverlening, Methodiek sociaalpedagogische hulpververlening en Oriëntatie op sociaalpedagogische hulpverlening. Wat definitief verdwijnt is de casuïstiek en het videomateriaal. Je hebt nog heel even de tijd om dit te bekijken en er je voordeel mee te doen. Vragen over het opheffen van hboSWitch? Mail dan naar het studiecentrum.kapittelweg@han.nl.

woensdag 18 juni 2014

Boek en congres over jeugdige veelplegers

Hoe worden jongeren veelpleger?
Wat doet ze uiteindelijk stoppen?
Kunnen we daar invloed op uitoefenen?


Deze vragen houden iedereen bezig die te maken heeft met jongeren die keer op keer in de fout gaan. Het boek Stoppen of volharden? van Ido Weijers en Diane van Drie, dat op 17 september zal verschijnen en inmiddels besteld is voor het studiecentrum, gaat in op deze vragen en tracht inzicht te bieden in het stopproces.

Het presenteert de uitkomsten van een longitudinale studie naar 81 jongvolwassenen die als minderjarige op een lijst van jeugdige veelplegers zijn beland.
Het laat allereerst zien dat stoppen met criminaliteit voor veelplegers een worsteling is en dat motivatie in dit proces een cruciale rol speelt. Ten tweede laat het zien dat stoppen met criminaliteit door jonge veelplegers een typisch leeftijdsspecifiek proces is en als zodanig benaderd moet worden.
Centraal in deze studie staat een serie portretten van 21 jonge veelplegers, ingedeeld naar verschillende fasen in het proces van stoppen met criminaliteit. Het biedt tenslotte een aantal aanbevelingen voor iedereen die betrokken is bij de aanpak van jonge veelplegers.

Samen met Kristien Hepping en Marjolein Kampijon publiceerde Ido Weijers in 2010 het boek Jeugdige veelplegers (aanwezig in Studiecentrum Kapittelweg) waarin dezelfde problematiek centraal staat.
Ido Weijers is tevens een van de sprekers op het congres Jeugdige Veelplegers: Wat doet jonge veelplegers stoppen met criminaliteit? dat 25 september zal worden gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht. Meer informatie is te vinden op Congres Jonge Veelplegers.


dinsdag 17 juni 2014

Sozio Digitaal

Het studiecentrum heeft kort geleden een abonnement afgesloten op de online databank Sozio Digitaal. Met dit abonnement kun je onbeperkt artikelen downloaden uit sociale en pedagogische vakbladen zoals Sozio-SPH, Pedagogiek in Praktijk (PIP) en diverse e-books die bij uitgeverij SWP zijn verschenen.
Alle artikelen zijn gerangschikt in de volgende categorieën: stoornissen en problematieken, communicatie en groepsprocessen, methoden en interventies, reflecties en dilemma’s bij het werken met cliënten, professionalisering en ontwikkeling van het beroep, actuele ontwikkelingen in het werkveld. Bij laatstgenoemd onderwerp worden de werkvelden ‘de wijk’, gehandicapten, GGZ, justitie en jeugd belicht. Kijk voor meer informatie op www.soziodigitaal.nl. Voor het aanvragen van online artikelen kun je een mail sturen naar je informatiespecialist.

donderdag 12 juni 2014

Richtlijnen jeugdzorg online

Met de lancering van de website www.richtlijnenjeugdzorg.nl kunnen professionals in de jeugdzorg direct vakinhoudelijke informatie raadplegen en downloaden. De richtlijnen zijn ontwikkeld door en voor jeugdzorgwerkers i.s.m. gedragswetenschappers en zijn bedoeld ter ondersteuning in het dagelijkse werk. Het zijn aanbevelingen die richting geven aan professionele afwegingen en ze bieden een overzicht van de laatste ontwikkelingen. Wetenschappelijke kennis, ervaringen van professionals en voorkeuren van cliënten vormen daarbij de basis. Inmiddels zijn er zeven richtlijnen ontwikkeld (zie gekleurde vlakken in onderstaand schema). De overige zeven richtlijnen (nu nog grijs) komen binnenkort online.

Bronnen: www.sozio.nl en www.richtlijnenjeugdzorg.nlAfbeelding: printscreen richtlijnenjeugdzorg.nl

dinsdag 3 juni 2014

'Het beste van Kees' indrukwekkende documentaire over autisme

Op 2 juni 2014 zond de NCRV in de reeks 2Doc de indrukwekkende documentaire Het beste voor Kees uit. De uitzending is niet onopgemerkt is gebleven, op Twitter was het een trending topic en op uitzendingemist.nl is het programma nog geen 24 uur later al meer dan 30.000 keer bekeken.


Regisseur Monique Nolte volgde de 44-jarige autistische Kees Momma die bij zijn hoogbejaarde ouders woont. Met hun hulp kan hij omgaan met de angsten en obsessies die hem bezighouden in de voor hem zo boze buitenwereld. Vooral zijn moeder is geduldig en staat altijd voor hem klaar. Maar hoe moet het met Kees als zijn ouders er niet meer zijn of niet meer voor hem kunnen zorgen?

Kees Momma schreef zelf twee boeken waarin hoe omschrijft hoe het is om autistisch te zijn, En toen verscheen een regenboog en Achter de onzichtbare muur, beide titels zijn aanwezig in het studiecentrum (klik op de titels voor de beschrijving). De documentaire Het beste van Kees is aanwezig op dvd en inmiddels aangevraagd bij Academia.

Naschrift 11 juni 2014: Helaas kan de aanvraag bij Academia niet gehonoreerd worden in verband met auteursrechten. Overigens maakte Monique Nolte al in 1998 een 30 minuten durend portret van Kees Momma in de reeks Tijdcodes. Dit programma is ook aanwezig op dvd in de collectie van de Studiecentra HAN.