woensdag 19 november 2014

Nieuwe website: Cultuurindex Nederland

De meest actuele cultuurcijfers zijn vanaf nu te raadplegen op de website Cultuurindex Nederland: van museumbezoek tot vrijwilligersaantallen, van cultuursubsidies tot de omzet van creatieve industrie.

Bezoekers kunnen op de website naar eigen wens indicatoren selecteren om zo een relevant beeld van een sector te verkrijgen, of informatie te vergaren voor onderzoek. Op de website staan vijf sectoren uitgelicht: film, beeldende kunsten, erfgoed, podiumkunsten en boeken.


De Cultuurindex Nederland, een initiatief van de Boekmanstichting en het Sociaal en Cultureel Planbureau, geeft belangrijke inzichten in consumentengedrag, arbeid, organisatie en geldstromen in de cultuursector en over maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultuur.

De index brengt al het beschikbare cijfermateriaal uit de culturele sector samen en toont hiermee ontwikkelingen over een langere termijn in onderlinge samenhang. Zo wordt het voor iedereen in één oogopslag duidelijk hoe het is gesteld met de vitaliteit van de cultuur in Nederland.

Bekijk de Cultuurindex Nederland op http://www.cultuurindex.nl/