vrijdag 13 februari 2015

Eén federatie voor psychologen, pedagogen en psychotherapeuten


Negen beroeps- en wetenschappelijke verenigingen van psychologen, pedagogen en psychotherapeuten hebben besloten hun krachten te bundelen en een federatie te vormen. Samen vertegenwoordigen NIP, NVGzP, NVO, NVRG, NVVS, VCgP, VEN, VGCt en VKJP ruim 20.000 psychologen, pedagogen en psychotherapeuten op het gebied van zorg en ondersteuning. Een belangrijk speerpunt van de nieuwe federatie is transparantie over de kwaliteit van de professionele beroepsuitoefening.

De verenigingen hebben op 4 februari besloten zich aan te sluiten bij de federatie. Dit besluit dient echter binnen de eigen vereniging nog geformaliseerd te worden. Wanneer de verenigingen dit hebben afgerond zal de federatie naar verwachting medio april worden opgericht.

maandag 2 februari 2015

Interventiedatabase Gezond en Actief Leven


Het Nederlands Instituut voor Sport en Beweging (NISB), het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL) en het Trimbos-instituut zijn de initiatiefnemers van de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven.
In de Interventiedatabase Gezond en Actief Leven vindt je actuele leefstijlinterventies die in Nederland beschikbaar zijn.