woensdag 21 oktober 2015

Meike Heessels over nieuwe publicatie "Eenzaam ben je niet alleen"


Onlangs is de publicatie Eenzaam ben je niet alleen: Samen werken aan een nieuwe blik op eenzaamheid en sociaal isolement verschenen. Aan dit werkboek hebben verschillende auteurs meegewerkt, waaronder Meike Heessels, Danielle Damoiseaux en Martha van Biene van het Lectoraat Lokale Dienstverlening vanuit Klantperspectief van de HAN. De andere auteurs zijn Margriet Braun (Saxion Hogeschool), Jolanda Kroes (Hanzehogeschool Groningen), Trudy Dankers (Hogeschool Utrecht), Kim Roozendaal en Arie Ouwerkerk (beiden Coalitie Erbij).

Meike Heessels was zo vriendelijk enkele vragen te beantwoorden over deze publicatie, een gezamenlijke uitgave van Movisie en Wmo werkplaatsen.
Wat was de aanleiding voor deze publicatie en voor wie is deze publicatie bedoeld?
Aanleiding was het verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Wmo Werkplaatsen (samenwerkingsverband van verschillende hogescholen, zie wmowerkplaatsen.nl) om eenzaamheid in Nederland te bestrijden.

Er zijn velerlei interventies beschikbaar, maar deze zijn in de meeste gevallen niet bewezen effectief. De Wmo Werkplaats Nijmegen, in het bijzonder Martha van Biene en ikzelf, zijn trekker geweest van een landelijk project, samen met Coalitie Erbij en drie andere hogescholen.

We hebben ons samen met een groep vrijwilligers en professionals (87 pilot deelnemers en 10 mede ontwikkelaars) twee jaar lang gericht op het maken van een training, werkboek, een spel en het doen van onderzoek onder 122 burgers en 87 professionals naar eenzaamheid en sociaal isolement.


Er zijn maar liefst acht auteurs, waarvan drie werkzaam bij de HAN. Hoe is jullie taakverdeling geweest?
De Wmo werkplaats Nijmegen was projectleider, maar verder hebben we nauw samengewerkt. Afspraak was: je bent alleen auteur als je structureel over de periode van twee jaar bijdraagt en meeschrijft.


Twee van de auteurs zijn afkomstig van Coalitie Erbij, een “nationale coalitie tegen eenzaamheid” van verschillende welzijnsorganisaties. In hoeverre kan het (hoger) onderwijs een bijdrage leveren aan dit samenwerkingsverband?
Het werkboek staat op de website van Coalitie Erbij en van Coalitie Erbij Rotterdam, tevens op de website van Movisie. Verder gebruikt de Coalitie Erbij het materiaal in hun lokale voorlichting en scholingsbijeenkomsten.


De publicatie is voor € 7,50 te koop als papieren boek maar ook gratis te downloaden, is hier bewust voor gekozen?
Jazeker! Het materiaal is zo gemaakt dat eenieder, burger, vrijwilliger en professional, er in groepen of alleen zichzelf mee kan 'scholen' op dit thema, door te lezen, maar vooral ook door in de praktijk ervaring op te doen met het contact leggen en ondersteunen van mensen die kampen met eenzaamheid of in een sociaal isolement verkeren.


Kunnen we in de toekomst nog meer publicaties van jou verwachten?
Ja, er is een Engelstalig artikel in de maak over het onderzoek dat we hebben gedaan. Verder heb ik samen met de andere auteurs een artikel geschreven in het boek Wijkgericht Werken door Jean Pierre Wilken dat binnenkort verschijnt (een wmo publicatie).


Heb je nog tips voor wie ook een boek zou willen schrijven?
Open ontvangen en structureel verwerken van alle feedback die je krijgt.


De publicatie Eenzaam ben je niet alleen kan gratis gedownload worden op de website van Movisie. Een papieren versie is te leen in Studiecentrum Kapittelweg, zie de catalogus voor beschikbaarheid.